Saavutettavuusseloste

Tämä saavutettavuusseloste koskee Vallu-valintakoepalveluun liittyviä esimerkkitehtäviä osoitteessa testisivu.amkvalintakoe.fi. Esimerkkitehtävien avulla voi tutustua erilaisiin tehtävätyyppeihin hakijan valintakoenäkymässä. Lisäksi esimerkkitehtävien avulla voi harjoitella tehtäviin vastaamista sekä laskimen käyttöä. Palvelun saavutettavuuden olemme arvioineet itse.

Palvelun saavutettavuuden tila

testisivu.amkvalintakoe.fi-sivuston esimerkkitehtävät täyttää saavutettavuusvaatimukset osittain.

Saavutettavuuspuutteista ilmoittaminen

Palvelun saavutettavuudesta voi antaa palautetta sähköpostitse saavutettavuus@metropolia.fi.

Sisällytä viestiin palvelun osoite "testisivu.amkvalintakoe.fi".

Valvontaviranomainen

Jos huomaat sivustolla saavutettavuusongelmia, anna ensin palautetta meille eli sivuston ylläpitäjälle. Vastauksessa voi mennä 14 päivää. Jos et ole tyytyväinen saamaasi vastaukseen tai et saa vastausta lainkaan kahden viikon aikana, voit tehdä ilmoituksen Etelä-Suomen aluehallintovirastoon. Etelä-Suomen aluehallintoviraston sivulla kerrotaan tarkasti, miten ilmoituksen voi tehdä ja miten asia käsitellään.

Valvontaviranomaisen yhteystiedot

Etelä-Suomen aluehallintovirasto Saavutettavuuden valvonnan yksikkö www.saavutettavuusvaatimukset.fi saavutettavuus(at)avi.fi puhelinnumero vaihde 0295 016 000

Ei-saavutettava sisältö

Seuraava sisältö ja/tai toiminnot eivät ole vielä vaatimusten mukaisia:

Tekstivastineet saattavat olla osin puutteellisia

Saavuttamaton sisältö ja sen puutteet

Valintakokeissa saattaa olla kuvia, joilla ei ole alt-tekstiä.

Tehtäviin saattaa sisältyä elementtejä, jotka eivät sellaisenaan ole saavutettavia ja siten sovellu ruudunlukijahakijoille.

Valintakokeen tehtävistä tehdään tarvittaessa saavutettavat versiot, joissa on esimerkiksi kuvattomat tehtävät tai kokeen liiteaineisto saavutettavana Word- tai PDF-tiedostona. Näin toimitaan, jos kokeeseen osallistuu hakija, joka on yksilöllistenä järjestelynä saanut luvan käyttää ruudunlukijaa.

Saavutettavuusvaatimukset, jotka eivät täyty

1.1.1 Ei-tekstuaalinen sisältö

Kaikkea valintakokeiden sisältöä ei välttämättä voida esittää mukauttaen eri tavoilla

Saavuttamaton sisältö ja sen puutteet

Tehtävien sisällön esitystavassa saattaa olla tilanteita, joissa informaatio, tiedon rakenne ja suhteet eivät välity täysin saavutettavasti. Tällainen tilanne voi tulla esiin esimerkiksi otsikointien, luetteloiden, taulukoiden ja PDF-liiteaineistojen kohdalla.

Sivustolla ei ole käytetty "< main >" -HTML5-aluetta.

Saavutettavuusvaatimukset, jotka eivät täyty

1.3.1 Informaatio ja suhteet

Sivuston sisällön ja taustan erottuvuudessa ja tekstin tai näytön koon muuttamisessa saattaa olla puutteita

Saavuttamaton sisältö ja sen puutteet

Tehtävien sisällön esitystavassa saattaa esiintyä tilanteita, joissa väriä on saatettu käyttää ainoana visuaalisena keinona välittämään informaatiota.

Tehtävien sisällön esitystavassa saattaa esiintyä tilanteita, joissa kontrasti ei ole riittävä.

Tehtäviin saattaa sisältyä elementtejä, jotka eivät sellaisenaan ole saavutettavia ja siten sovellu ruudunlukijahakijoille. Valintakokeen tehtävistä tehdään tarvittaessa saavutettavat versiot, jossa on esimerkiksi kuvattomat tehtävät. Näin toimitaan, jos kokeeseen osallistuu hakija, joka on yksilöllistenä järjestelynä saanut luvan käyttää ruudunlukijaa.

Kapealla näytöllä pystyasennossa osa sisällöstä saattaa rajautua siten, että sisällön näkeminen edellyttää sivusuuntaista vieritystä. Esimerkkitehtävät mukailevat varsinaista valintakoetta. Hakijoille asetettujen järjestelmävaatimusten mukaan valintakoe suoritetaan omalla kannettavalla tietokoneella, joten myös esimerkkitehtäviin tutustumiseen suositellaan tietokonetta. Tietokoneella näkymä on vaaka-asennossa.

Saavutettavuusvaatimukset, jotka eivät täyty

Sivuston näppäimistökäytettävyydessä on puutteita

Saavuttamaton sisältö ja sen puutteet

Laskinta ei saa avattua tai suljettua pelkästään näppäimistöä käyttäen. Laskutoimitukset saa osin syötettyä näppäimistöltä.

Kaavaeditori ei ole näppäimistösaavutettava. Joitakin kaavoja voi syöttää pikakomennoilla näppäimistöä käyttäen. Kaavaeditorin saa auki CTRL+E-näppäinyhdistelmällä, ja sillä saa lisättyä joitain kaavoja. Järjestelmässä ei ohjeisteta kaavaeditorin näppäimistökäyttöä.

Saavutettavuusvaatimukset, jotka eivät täyty

Sivuston navigoitavuudessa saattaa olla puutteita

Saavuttamaton sisältö ja sen puutteet

Sivustolla on Siirry suoraan sisältöön -linkki. Se ei näy näkevälle käyttäjälle, mutta vie ruudunlukijaa käyttävän käyttäjän näkymän pääsisältöön.

Tehtävien sisällön esitystavassa saattaa olla puutteellisia otsikkorakenteita.

Tehtävien sivunäkymillä ei ole omia sivuotsikoita. Sivuotsikko pysyy samana jokaisessa näkymässä. Muiden sivujen otsikoiden johdonmukaisuudessa voi olla puutteita tai kaikkia otsikoita ei ole merkitty ohjelmallisesti.

Valintakokeiden sisältöön sisältyvien linkkien selkeydessä saattaa olla puutteita.

Testikokeessa ei ole sisällysluetteloa tai sivukarttaa.

Valintakokeiden sisältöön sisältyvien otsikoiden ja lomakkeiden nimilappujen selkeydessä saattaa olla puutteita.

Näppäimistökohdistus on näkyvissä, mutta se ei ole välttämättä tarpeeksi selkeä heikkonäköiselle.

Saavutettavuusvaatimukset, jotka eivät täyty

Tekstisisällön luettavuudessa ja ymmärrettävyydessä saattaa olla puutteita

Saavuttamaton sisältö ja sen puutteet

Esimerkkitehtävien sivun kieleksi on määritelty suomi, vaikka sisältö olisi englanniksi tai suomeksi. Lisäksi lopetussivun kieleksi on määritelty suomi, vaikka sivulla on tekstiä suomeksi ja ruotsiksi.

Tehtäviin saattaa sisältyä elementtejä, jotka eivät sellaisenaan ole saavutettavia ja siten sovellu ruudunlukijahakijoille. Valintakokeeseen mahdollisesti sisältyvien eri kielillä kirjoitettujen osuuksien kieli määritellään erikseen käyttäen lang-attribuuttia, jos kokeeseen osallistuu hakija, joka on yksilöllistenä järjestelynä saanut luvan käyttää ruudunlukijaa.

Saavutettavuusvaatimukset, jotka eivät täyty

Sivustolla navigointi ei ole johdonmukaista

Saavuttamaton sisältö ja sen puutteet

Sivustolla ei ole navigointivalikkoa. Eri esimerkkitehtävänäkymiin linkataan erikseen https://www.ammattikorkeakouluun.fi-sivustolta.

Saavutettavuusvaatimukset, jotka eivät täyty

Sivuston yhteensopivuudessa saattaa olla puutteita

Saavuttamaton sisältö ja sen puutteet

Sivusto sisältää jonkin verran virheellistä HTML/XHTML-koodia, mikä voi haitata ruudunlukuohjelmien tiedon jäsentämistä.

Kaikilla valintalomakekentillä, jotka koskevat matemaattisia merkintöjä, ei ole nimeä.

Näkevälle käyttäjälle tulee valinnoista ja toiminnoista (esimerkiksi monivalintatehtävien vastausvaihtoehtojen valinnasta) ilmoitus, että tieto on tallennettu. Ruudunlukijakäyttäjälle ei tule palautetta asiasta.

Saavutettavuusvaatimukset, jotka eivät täyty